Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning, baskurs

Kursen vänder sig till dig som i din verksamhet möter barn, elever eller vuxenstuderande med måttlig till svår synnedsättning, ej blindhet.

 • 06
  torsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • 03
  onsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 160920
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två dagar med en mellanliggande arbetsuppgift där syftet är att pröva ny kunskap i den egna verksamheten. Innehållet består av föreläsningar, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte och har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.

SPSM:s kurser fokuserar på pedagogiska konsekvenser för elevers lärande, pedagogers arbete och skolan som organisation. Deltagarna bidrar med sina yrkeserfarenheter och vi ser gärna att 2-3 personer från samma verksamhet anmäler sig till samma kurs.

För dig som möter barn, elever och vuxenstuderande som läser eller kommer läsa punktskrift hänvisar vi till kurser på vår webbsida.

SPSM ger liknande kurs på andra orter. Kursen ges även som nätbaserad kurs utan fysiska träffar.

Medverkande

Monica Lindberg, monica.lindberg@spsm.se, 070-587 54 37
Lenitha Örnstedt, lenitha.ornstedt@spsm.se, 070 7595179
Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal och elevhälsopersonal inom förskola, grundskola, grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, och som arbetar med barn, elever och vuxenstuderande som har synnedsättning.

För dig som möter barn, elever och vuxenstuderande som läser eller kommer att läsa punktskrift hänvisar vi till andra kurser som erbjuds från Specialpedagogiska skolmyndighet. Liknande kurs som denna "Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning", ges också på andra orter. Kursen finns även som nätbaserad kurs.

Syfte

Kursen skall ge grundläggande kunskap och förståelse för att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstudernade med synnedsättning.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

-Grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning i olika grad.
-Förståelse för omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande.
-Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.
-Kännedom om samhällets stöd

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Annan pedagogisk verksamhet

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns micro, men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat måndag 13 augusti 2018