Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning, baskurs

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning.

 • 20
  torsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Luleå, Bryggeriet, Entréplan, Västra varvsgatan 1, 97236 Luleå
 • 18
  torsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Luleå, Bryggeriet, Entréplan, Västra varvsgatan 1, 97236 Luleå
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 164816
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två tillfällen med arbetsuppgift däremellan.

- Erfarenhetsutbyte

- Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande

- Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning

- Dator och läsplatta som stöd

Denna kurs genomförs på flera orter i landet.

Medverkande

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477
Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572

Målgruppsbeskrivning

Kursen erbjuds för dig som arbetar som pedagog med barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning. Du som är assistent eller resurs för barn/elev med synnedsättning är välkommen tillsammans med ansvarig pedagog.

Syfte

Att deltagarna genom sin kunskap kan göra barn/elev och vuxenstuderande med synnedsättning delaktig i den verksamhet de befinner sig.

Mål

Deltagarna har kunskap om pedagogiska strategier och anpassningar för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Utbildning i svenska för invandrare, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Digitalt lärande, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 24 april 2018 Granskat måndag 18 juni 2018