Att möta barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning, baskurs

En kurs på basnivå som vänder sig till pedagogisk personal och elevhälsopersonal i förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Kursen omfattar två fysiska kursdagar och en hemuppgift motsvarande en dag.

 • 23
  onsdag
  januari 2019
  09.00 - 16.30 Jönköping, Länssjukhuset Ryhov, Qulturum, Hus B4
 • 21
  torsdag
  februari 2019
  09.00 - 16.15 Jönköping, Länssjukhuset Ryhov, Qulturum, Hus B4
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 182307
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Som deltagare får du möjlighet att ta till dig grundläggande kunskaper, förståelse och medvetenhet om hur man skapar en tillgänglig utbildning för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

Kursen genomförs i samverkan med hörselhabiliteringen i Region Jönköpings län.

Kursdeltagarna bidrar med erfarenheter från sina verksamheter i gruppdiskussioner. Arbetsuppgift mellan kurstillfällena ingår, tidsåtgången för uppgifterna kan beräknas till cirka en arbetsdag.

Kursen innehåller följande moment:

- Information om SPSM, hörselhabiliteringen, kommunala specialpedagoger med inriktning hörsel och Vänerskolan.
- Tillgänglig utbildning ur fysiska, pedagogiska och sociala perspektiv
- Om örats anatomi, hörsel och hörselnedsättningar
- Prova på-stationer
- Hörselnedsättning ur egenperspektiv
- Språkutveckling vid hörselnedsättning
- Psykosociala aspekter av hörselnedsättning
- Gruppsamtal

Medverkande

Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89
Charlotta Sjölander, charlotta.sjolander@spsm.se, 010-4735272

Målgruppsbeskrivning

Personal inom elevhälsa, pedagoger inom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper och förståelse för att skapa en tillgänglig utbildning för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Grundläggande kunskaper om hörselnedsättningens pedagogiska konsekvenser.
- Förståelse för omgivningens betydelse för delaktighet och lärande.
- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.
- Kännedom om samhällets stöd.
- Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektivet och jämställdhet.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89
Charlotta Sjölander, charlotta.sjolander@spsm.se, 010-4735272

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

 Publicerat fredag 23 november 2018 Granskat tisdag 11 december 2018