Hoppa till innehåll

Att förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro

Tematräff där deltagarna får kunskaper och erfarenhetsutbyte när det gäller problematisk skolfrånvaro och hur skolor kan arbeta för att förebygga och främja skolnärvaro.

 • 26
  tisdag
  november 2019
  13.00 - 16.00 Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mellringevägen 102
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 215440
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Temadagen innehåller föreläsning varvat med erfarenhetsutbyte och workshop. Gästföreläsare är Sara Lindahl projektledare för 3-årigt skolnärvaroprojekt i Karlstad kommun. Sara delar med sig av Närvaroteamets erfarenheter och framgångsfaktorer.

Medverkande

Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200
Agneta Delin, agneta.delin@spsm.se, 010-4736645
Marie Liljenbrand Skog, marie.liljenbrand-skog@spsm.se, 0765516938
Helene Lundin, helene.lundin@spsm.se, 0722185035

Syfte

Deltagarna får ta del av lärande exempel, forskning och beprövad erfarenhet när det gäller att främja skolnärvaro. Möjlighet kommer även att ges till erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna och gästföreläsare.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • hur skolor kan arbeta för att förebygga och främja skolnärvaro.
 • framgångsfaktorer i systematiska arbetet gällande ökad skolnärvaro.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200
Agneta Delin, agneta.delin@spsm.se, 010-4736645

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 2 oktober 2019 Granskat torsdag 10 oktober 2019