Att arbeta övergripande med språkstörning i grundskolan

Som deltagare får du diskutera olika aspekter och konsekvenser av språkstörning och hur du kan stödja undervisningen.

 • 23
  måndag
  januari 2023
  -
  10
  fredag
  mars 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 334936
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen utgår från barnrättsperspektivet och vi kopplar till skollag och läroplan. Kursen sker digitalt och innehållet varvas med filmer, litteratur, uppgifter i kursforum samt digitala samtalsgrupper där du får diskutera olika frågeställningar.

 Innehåll:

 • Typisk språkutveckling och avvikelser, flerspråkighet och konsekvenser för lärandet utifrån elevens egna förutsättningar
 • Eleven och omgivningen i lärandesituationen
 • Att undervisa och möta elever med språkstörning
 • Fysisk lärmiljö
 • Samtal och kommunikation
 • Språkutvecklande arbetssätt

Medverkande

Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060
Sofia Nyman, sofia.nyman@spsm.se, 010 473 52 31
Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 070-386 54 62

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar som övergripande specialpedagog och handleder lärare i skolan.

Syfte

Kursen ska ge specialpedagoger som arbetar i övergripande elevhälsa utvecklad kompetens om språkstörning och de pedagogiska utmaningar det innebär.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • språkstörning och angränsande kognitiva funktioner
 • kartläggning utifrån funktionsförmåga och omgivningsfaktorer
 • hur funktionsförmåga och omgivningsfaktorer påverkar lärandet
 • pedagogiska strategier

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060
Sofia Nyman, sofia.nyman@spsm.se, 010 473 52 31
Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 070-386 54 62

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Sameskola, Specialskola

Övrigt

 

 Publicerat torsdag 1 december 2022