Niklas Hyland.

Viktigt upptäcka dyslexi tidigt

Idag inleds dyslexiveckan, med flera olika arrangemang runt om i landet. Niklas Hyland, journalist och tv-producent som låg bakom Utbildningsradions serie Dysseleksi – blind, blåst och bortgjord, har själv dyslexi och vet hur viktigt det är att få rätt stöd.

– För mig personligen handlade stödet om att få hjälp att hitta en bra studieteknik, säger han.

Niklas tror att den viktigaste faktorn till framgång är ett samarbete mellan flera vuxna personer kring eleverna. Det är inte lätt som lärare att ensam iaktta och reflektera över en hel klass med individer med vitt skilda behov. Dessutom kan det ofta handla om en mix av anledningar till att skolarbetet inte funkar.

Niklas berättar att det är väldigt lätt att slinka igenom skolan, till en viss nivå. Man kanske är väldigt verbal och framstår som kunnig. Sedan, när kraven blir högre och det exempelvis kommer in fler språkämnen blir problemen direkt rätt stora.

– Det är jätteviktigt att läs- och skrivsvårigheterna upptäcks tidigt, och när det väl är identifierat behövs väldigt mycket träning. Formen av stöd man har behov av ser högst individuellt ut. Det krävs många kreativa lösningar, säger han.

Stöd på många olika sätt från SPSM

SPSM erbjuder stöd på många olika sätt och det är dessutom alltid konstadsfritt.

För dig som är utbildad inom dyslexi och arbetar med utredningar erbjuder vi ett stödmaterial för utredning av Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Materialet är ett stöd i arbetet att utreda elevers läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ett likvärdigt sätt. Det ska också fungera som ett stöd för att kvalitetssäkra de pedagogiska utredningarna.

En nyhet är vårt flerspråkiga kartläggningsmaterial som alla som möter elever med annat modersmål har nytta av. Det finns i dag på polska, spanska och arabiska och kommer inom kort även på somaliska. Kartläggningen bygger på att modersmålsläraren kartlägger elevens läsning på modersmålet i samverkan med specialpedagogen, som i sin tur även kan kartlägga elevens läsutveckling på andraspråket.

Du når hela SPSM:s utbud via webben

Förutom stödmaterialet och kartläggningsmaterialet finns det kunskapssidor med bland annat filmade föreläsningar här på vår webbplats. Och så har vi en Frågor och svar-tjänst där du kan ställa frågor till våra rådgivare, eller ta del av andras frågor och svar.

Kurser och andra aktiviteter

Vi anordnar kurser och konferenser, eller deltar som föreläsare på andras konferenser. I kalendern hittar du alla aktiviteter.

När mer stöd behövs

När en skola behöver mer stöd tar vi emot en förfrågan via ett formulär här på vår webbplats. Vi ger stöd till alla skolformer inom det offentliga skolväsendet och det kan handla om elevens lärande, pedagogers arbete och skolan som organisation.

Publicerat måndag 6 oktober 2014 Granskat måndag 11 januari 2016