Bild från mässa

Vi ses väl på Skolforum 2015?

Den 26 och 27 oktober finns Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, på Skolforum, Nordens största mötesplats för yrkesverksamma inom skolan. Besök vår monter på Stockholmsmässan dessa dagar och ta del av våra intressanta föreläsningar.

I montrarna A08:20 och A08:21 kan du ta del av aktuell information från oss, diskutera olika specialpedagogiska frågeställningar med våra rådgivare samt få tips om läromedel. Boka redan nu in våra föreläsningar:

  • Likvärdig utbildning – likvärdig undervisning.
  • Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning
  • Anpassningar av undervisningen behövs för att utveckla skolan
  • Hur ser, hör och möter vi barns olikheter i förskolan? – en förstudie i sex kommuner
  • Skolans stödinsatser: extra anpassningar och särskilt stöd
  • Något måste ske! Hur kan skolan utforma sitt arbete för ökad delaktighet?

Läs mer om föreläsningarna under programfliken på Skolforums webbplats nedan.

Följ oss!

Vi bevakar även mässan i våra sociala mediekanaler på Facebook och Twitter.

Publicerat måndag 12 oktober 2015 Granskat måndag 25 juli 2016

Om Skolforum

Skolforum är Nordens största mötesplats för lärare, skolledare och skolutveckling. Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Läromedel.

Mer om Skolforum 26-27 oktober 2015