Illustration av två elever som sitter vid ett bord. Mellan eleverna står en lärare och samtalar med dem.

Våra skolor stärker elevers rättigheter med UNICEF:s modell Rättighetsbaserad skola

Skollagen och läroplanen för specialskolan uttrycker att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med barnets rättigheter. Att arbeta i enlighet med elevers rättigheter är därför redan självklart för oss på specialskolan.

Vi ser att vi kan bli ännu bättre och stärka vårt arbete med elevers rättigheter. I våra specialskolor har vi därför börjat arbeta i enlighet med UNICEF:s arbetsmodell Rättighetsbaserad skola, där hela skolans arbete tar sin utgångspunkt i barnkonventionen, och i vårt fall även funktionsrättskonventionen.

Innehåller sex steg 

Modellen Rättighetsbaserad skola innehåller sex olika steg: etablera ledningsstrukturer, kartläggning, utbildning, handlingsplan, implementering och utvärdering. När man har jobbat klart med alla sex steg påbörjas arbetet om igen med en ny kartläggning. Genom att arbeta på det här sättet får våra skolor verktyg att arbeta med elevers rättigheter på ett långsiktigt och systematiskt sätt.

– Jag är verkligen stolt över att vi har påbörjat detta arbete, berättar Per Ekström, chef för Verksamhetsområde Specialskola. Att arbeta med elevers rättigheter har alltid varit en självklar del i våra skolor. Med rättighetsbaserad skola får vi nu ett fantastiskt verktyg som stärker arbetet med dessa frågor på ett systematiskt sätt – att vi i än större omfattning går från ord till handling.

Eleverna får kunskap om sina mänskliga rättigheter

I en rättighetsbaserad skola får eleverna kunskap om sina mänskliga rättigheter samtidigt som rättigheterna uppfylls på olika sätt i skolan. Varje skola har utsett rättighetskoordinatorer som arbetar i nära samarbete med skolans rättighetsbaserade elevråd i dessa frågor. Samtidigt ska alla på skolan vara involverade i arbetet på olika sätt.

– Målet är att grundprinciperna i barn- och funktionsrättskonventionerna ska bli vägledande för alla beslut som tas på skolan, liksom i samspelet mellan elever, lärare och andra personer som arbetar i skolan, förklarar Jenny Nilsson, barnombud för elever i specialskolan.

Bygger på fem grundstenar

Rättighetsbaserad skola bygger på fem grundstenar:

  • Kunskap om barnets rättigheter
  • Ökat elevinflytande
  • Engagemang för sina egna och andra barns rättigheter
  • Implementering – barn- och funktionsrättskonventionernas principer praktiseras i verksamheten
  • Samverkan
Publicerat måndag 28 september 2020