Två personer som läser en bok tillsammans. Den ena tittar och den andra pekar på en bild.

Vänta inte, utred!

– Märker du som lärare att din elev inte gör förväntade framsteg i läs- och skrivundervisningen, får du inte vänta och se, sätt in stödåtgärder! Utgå inte från att det rättar till sig med tiden.

Det är mitt viktigaste råd när det gäller elever som du misstänker kan utveckla läs- och skrivsvårigheter, säger Katarina Wadenius, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

 

– Självförtroende och självkänsla dalar snabbt hos barn som råkar ut för ständiga nederlag. Att reparera en skadad självkänsla är svårt, många gånger omöjligt. Barn börjar tidigt att jämföra sig själv med andra.

Katarina ger också rådet att prata med varandra i arbetslaget. Diskutera med specialpedagogen som är knuten till skolan eller kommunen. Att ha tillgång till specialpedagogisk kompetens med inriktning läs- och skrivsvårigheter är nödvändigt. Då kan svårigheterna lyftas professionellt.

– Gör en utredning vid behov, betonar hon.

Till hjälp finns det stödmaterial för pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram. Analysen görs på organisations-, grupp- och individnivå och ger en god bild av elevens starkare och svagare sidor. Skolan kan därmed möta svårigheterna genom att skapa en tillgänglig lärmiljö, med möjlighet att ge rätt stöd, träning och alternativa lärverktyg.

Publicerat tisdag 6 oktober 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016