Wern Palmius

Vad händer när lärarna misstolkar reglerna för betygssättning?

Rådgivaren Wern Palmius belyser hur elever med funktionsnedsättning drabbas när lärarna misstolkar reglerna för betygssättning.

Med de nuvarande reglerna för betygssättning ska eleven vid kursens slut uppnått A i alla delar av kunskapskraven för att få A i betyg. Det betyder dock inte att det inte skulle finnas utrymme för utveckling under kursens gång. Det betyder inte heller att eleven måste ha A på varenda av lärarnas arbetsuppgifter eller prov under kursen, men detta efterföljs tyvärr inte av alla lärare.

– Den nya skollagen och läroplanen säger att en elev måste ha nått hela kunskapskravet på en nivå om man ska få det betyget. Detta har en del lärare övertolkat på så vis att eleven alltid på alla uppgifter och prov måste prestera på samma nivå, säger Wern Palmius.

– Om en elev har skrivit på A-nivå på fyra prov och skriver på C-nivå på ett prov får eleven C i betyg. Jag tycker att det är upprörande att det är så vanligt att betygen sätts på det här sättet, säger Wern Palmius.

Vad händer då med de elever som har en funktionsnedsättning, när lärarna misstolkar reglerna för betygssättning?

– Jag tror också att de nationella proven fått en för stark ställning i betygssättningen. För en del barn med funktionsnedsättning är det inte särskilt bra, de borde få en bedömningssituation som är anpassad för dem. Varje gång lärarna gör en tolkning av kunskapskravet är de rädda för att ge ett "snällbetyg" och de här eleverna får betala, säger Wern.

Vad borde man göra för att det ska bli bra för eleven tycker du?

– Om en elev som brukar skriva på A-nivå plötsligt skrev på C-nivå på ett prov skulle jag som lärare först och främst fråga hur eleven har mått. Det kan vara hundra olika saker som påverkar. Hur har eleven sovit, hur har det varit hemma. Detta är särskilt viktigt när det gäller elever med funktionsnedsättningar. Och sedan skulle jag fråga mig hur jag har varit som lärare; har jag förklarat det här bra för eleven?!

– Debatten har ju handlat om att man gör fel med betygen, men det viktiga tycker jag är att belysa att skolan sysslar med undervisning och istället diskutera hur man gör den så bra som möjligt för eleven, avslutar Wern.

Publicerat tisdag 21 april 2015 Granskat måndag 11 januari 2016