Vad får elever med språkstörning för stöd i skolan?

Förutsättningarna att ge stöd till barn och elever med språkstörning ser olika ut i olika skolor i landet. Under 2018 kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att göra en nationell kartläggning för att ta reda på vilket behov av stöd som finns hos skolor och skolhuvudmän för att de ska klara uppdraget att anpassa skolans verksamhet till elevgruppen.

Under våren kommer en enkät att gå ut till ett urval av skolor och skolhuvudmän.

– Genom kartläggningen vill vi bland annat ta reda på vad det finns för behov av stöd, vilka utbildningsalternativ och vilken kompetens och kunskap som finns inom verksamheterna när det handlar om språkstörning, säger Eva Andersson, utvecklingssamordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

En regional kartläggning har tidigare genomförts i Stockholms, Uppsalas och Gotlands län. Den kartläggningen presenterades under SPSM:s frukostseminarium kring språkstörning i december förra året. I en del skolor finns kompetens och ett utbyggt stöd som ger eleverna förutsättningar att lära sig, men i andra skolor saknas det stödet.

Med kartläggningen som grund kommer myndigheten satsa på att ytterligare förstärka stödet till skolhuvudmän och skolor, samt säkerställa ett systematiskt och likvärdigt stöd i hela landet.

Läs mer om språkstörning på vår webbplats

Publicerat måndag 1 april 2019