Utvecklingsarbete är tema för Lika värde

Utvecklingsarbete kan genomföras på många olika sätt. Det kan vara stora projekt för en hel verksamhet och det kan vara små förändringar i det vardagliga arbetet. I årets sista nummer av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om utvecklingsarbeten som utgått från sin verksamhet och som haft barn, elever eller vuxenstuderande i fokus.

Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik har utvecklat stödet så att det blir anpassat utifrån varje elev. De har också utvecklat ett nätverk med andra myndigheter som eleverna kan få stöd från. Tillit, dialog och samverkan är viktiga delar för att lyckas.

Förskolor vände utmaning till framgång

På tre år har de kommunala förskolorna i Upplands-Bro vänt utmaningar till framgång. De har använt sig av Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. Ett par av framgångsfaktorerna är en tillgänglighetsgrupp och strukturerad uppföljning ett par gånger per termin.

Utbildning och handledning för bättre elevhälsa

I Robertsfors satsar kommunen på att förändra arbetet i elevhälsan. Där har elevhälsoteamet gått en nätbaserade utbildning inom sitt område och all skolpersonal har tagit del av ett studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dessutom har förstelärarna fått handledning av rådgivare.

Guldäpplet till speciallärare

Lärarpriset Guldäpplet delas varje år ut till en lärare som med stöd av it förnyat lärandet i sin egen undervisning. Läs om hur vinnaren och de två andra finalisterna arbetat för att utveckla det digitala lärandet. Alla tre är speciallärare.

Forskning, krönikor och notiser

I tidningen finns också en intervju med professor Helena Hemmingsson om stöd och anpassningar i gymnasieskolan. Som vanligt finns även krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.
Alla förskolor och skolor får tidningen
Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat fredag 30 november 2018