en person i halvfigur som ler mot kameran

Två språk blir mer än dubbelt så bra

Birgittaskolan i Örebro är en tioårig specialskola med cirka 160 elever som antingen är döva eller har en hörselnedsättning. Skolan är tvåspråkig vilket innebär att undervisningen sker på svenskt teckenspråk och svenska. Therese Törnvall arbetar som lärare på skolan sedan 5 år tillbaka.

På Birgittaskolan läser de flesta elever efter Specialskolans tioåriga läroplan men ett 15-tal elever följer grundsärskolans läroplan och det är dessa elever som Therese arbetar med. Hon undervisar i alla teoretiska ämnen i åk 5-10.
På Birgittaskolan är personaltätheten stor och skolan har därmed goda förutsättningar att se eleverna och anpassa undervisningen och ge dem vad som krävs och behövs för att de ska nå målen i sin skolgång.

– Vi gör allt för att skolan ska kännas familjär och välkomnande. Med god kompetens, bra IT-stöd och en elevhälsa som är engagerad och tillgänglig skapar vi trygghet och en god lärmiljö, säger Therese.

All undervisning sker på svenskt teckenspråk i första hand men de elever som är i behov av undervisning på talad svenska har tillgång till det. Therese hör själv med hjälp av Cochleaimplantat, CI, sen 26 år tillbaka och använder både teckenspråk och talad svenska för att kommunicera.

– Jag är så tacksam för att mina föräldrar gav mig möjlighet att utveckla teckenspråket. Det är ju mycket tack vare teckenspråket och teckentolk som jag kunde slutföra min lärarutbildning eftersom det saknades rätt teknikstöd under utbildningen, säger Therese.

Viktigt med förebilder

För eleverna på Birgittaskolan som har Cochleaimplantat är det inte självklart att se nyttan med två språk här och nu, men det kommer de att göra med tiden menar Therese. Därför är det viktigt med förebilder som eleverna kan identifiera sig med.

Precis som i grundskolan så har specialskolan en viktig uppgift i att förbereda eleverna för vuxenlivet. Birgittaskolan har god kontakt med Örebro kommuns idrotts- och kulturverksamheter som erbjuder aktiviteter på teckenspråk och med intresseorganisationer. Efter Birgittaskolan 10 år kan eleverna söka till Riksgymnasiet för elever med hörselnedsättning som finns i Örebro.

Publicerat fredag 2 oktober 2020