Tre tips på hur söktjänsten Hitta läromedel underlättar vardagen i skolan

Våra rådgivare som arbetar med söktjänsten Hitta läromedel har en tydlig bild: en viss funktionsnedsättning innebär inte per automatik att eleven har givna behov. Därför kategoriserar vi läromedlen utifrån tretton egenskaper som kan passa varje unik elev. 

Förhoppningen är att lärare, elevassistenter, specialpedagoger och rektorer hittar till vår söktjänst, så att eleverna får bättre möjligheter att få läromedel som passar deras behov.

– Vi som arbetar med Hitta läromedel kategoriserar samtliga läromedelsförlags läromedel och taggar upp dem utifrån tillgängliggörande egenskaper och inte utifrån funktionsnedsättningar. Du kan lära dig mer om vilka egenskaper som kan passa just din elev. Vi har gjort förslag på egenskaper som kan passa vid en viss funktionsnedsättning, men det är alltid du som känner eleven bäst som tillsammans med eleven får avgöra vilka som passar just er, säger Rikard Sjöstedt, läromedelsrådgivare.

Tre tips

1. På inspirationssidorna kan du få tips på hur du kan lägga upp undervisningen inom olika skolformer och ämnen.

2. När du hittat läromedel som du är intresserad av, spara dem i en lista och dela med dig till kollegor eller till den som sköter inköpen. Det går även bra att tipsa om dina listor eller enstaka läromedel i sociala medier. Om du är specialpedagog och arbetar centralt, kan du sätta ihop en lista och tipsa om läromedel utifrån olika egenskaper och undervisningssituationer.

3. I söktjänsten listar vi också vilka anpassningar det finns av de läromedel som används i klassrummet, exempelvis anpassningar med inspelad text eller där det går att göra individuella inställningar.

Publicerat fredag 19 oktober 2018