Tips och idéer för Windows 10

Hallå där Sören Henriksen, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, som har varit med och tagit fram skriften Tips och idéer för Windows 10.

Berätta vad det är för skrift ni tagit fram?

– Det är tips och trix för hur du till exempel kan tänka som pedagog när du har en elev med en funktionsnedsättning, vilka verktyg och anpassningar du kan göra i Windows utifrån elevens behov. Alla som behöver göra en anpassning av datorns funktioner, antingen åt sig själv eller åt någon annan skulle kunna ha hjälp och stöd av den här skriften.

– Vi har fokuserat på de inställningar man kan göra för att underlätta för personer med en funktionsnedsättning. Du behöver inte heller ha några tilläggsprogram, utan har du Windows har du de här möjligheterna.

Kan du dela med dig av några tips för Windows 10?

– Kortkommandon är bra att känna till. Du kan till exempel använda Windowstangenten i kombination med bokstaven U för att öppna hjälpmedelscentret.

– Ett rörelsehinder kan innebära problem med att trycka på flera tangenter samtidigt, som till exempel när man ska skriva @. Då finns det inställningar i Windows 10 med som kallas för Tröga tangenter. Det innebär att istället för att trycka på flera tangenter samtidigt, så kan man trycka på dem i en sekvens, alltså i en viss ordning. För personer med synnedsättning finns det förstoringshjälpmedel, och så går det att anpassa skärmen efter olika färger. Just skärmanpassningar används för lite tycker jag.

Finns det något viktigt att tänka på när man gör inställningarna på datorn?

– Det är viktigt att göra alla inställningar tillsammans med personen som ska använda datorn. Det är ingenting man ska göra i förväg och sedan tala om för personen att så här ska det vara, utan det är väldigt viktigt att personen är med.

Visst finns det fler skrifter med tips och idéer?

– Den här skriften är en naturlig fortsättning på tidigare versioner där vi berättat om vilka hjälpmedelsinställningar som finns i operativsystemet Windows. Vi har gjort det här sedan Windows XP. Vi har även Tips och idéer för Ipad, Mac OS och Chrome. De är alla uppbyggda på liknande sätt.

Publicerat tisdag 7 juni 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018