Illustration: Ett hjärta byggt av ord kopplat till elevhälsa

Tematräffar skapar förutsättningar för bättre elevhälsa i hela Sverige

I våras lanserade Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ett webbaserat och kostnadsfritt stödmaterial kring Elevhälsa som hittills nått tusentals besökare på spsm.se. Stödmaterialet ger skolor stöd att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. För att etablera stödmaterialet ytterligare bjuder vi i höst in till tematräffar på många orter runt om i Sverige.

Stödmaterialet vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan som ett tvärprofessionellt team. Sarah Neuman och Erica Sjöberg är rådgivare och projektledare för myndighetens elevhälsosatsning.

– Det är många som laddar ned eller beställer både handledning med reflektionsunderlag och forskarantologin. Vi får även en hel del förfrågningar från skolor och huvudmän som på olika sätt önskar utveckla elevhälsoarbetet och som är nyfikna på hur Stödmaterial kan användas.

Härligt! Och nu har höstterminen 2018 dragit igång ute på skolorna, vad kan vi erbjuda från SPSMs håll för att stödja verksamheterna i deras elevhälsoarbete i höst?

– Den tredje september startar den fjärde omgången av den nätbaserade kursen "Att höja skolans elevhälsokompetens -ett processarbete för likvärdig utbildning " och det här läsåret hälsar vi 230 nya skolor välkomna. Årets kurs innehåller en hel del nyheter!

– Förutom kursen kan vi erbjuda ett flertal tematräffar runt om i landet om Stödmaterial elevhälsa.

– Din skolenhet eller kommun kan även göra en förfrågan om specialpedagogiskt stöd för att fundera tillsammans med några av våra rådgivare om hur skolan kan utveckla sitt elevhälsoarbete.

De här tematräffarna låter spännande och bra, vad kan man som deltagare förvänta sig av en tematräff?

– Som deltagare får du information om stödmaterialet och även möjlighet att konkret arbeta med de olika reflektionsunderlagen. Tematräffarna utgår även ifrån innehållet i forskarantologin för att tillsammans med andra deltagare utbyta erfarenheter och samtala om hur skolan kan utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

Intresserade av att delta på en tematräff? I listan nedan ser du vilka orter som erbjuder tematräffar där du och dina kollegor med fördel deltar tillsammans. Varmt välkommen med din anmälan!

Till Stödmaterial Elevhälsa

Publicerat fredag 19 oktober 2018