Nu släpper vi nya kapitel i Teckenspråk Online

Teckenspråk Online är ett basmaterial för elever eller andra som vill lära sig eller behöver bättra på sitt teckenspråk. Nu släpper vi kapitel 5 till 8, som handlar om mat, kärlek, djur och kläder.

I varje kapitel lyfts något eller några grammatiska områden inom teckenspråket så som handalfabetet, frågor och påståenden, siffror, ägo- och hjälpverb, berättar Pia Westlund som är projektledare.

Läromedlet ger eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om det svenska teckenspråket och om personer som använder teckenspråk samtidigt som hen lär sig nya tecken och grammatik för att kunna ha enkla dialoger med frågor och svar.

Teckenspråk Online är utformat för att kunskapskraven i grundskolans kurs Teckenspråk för hörande inom ramen för språkval ska kunna uppnås, men det kan också användas även för andra målgrupper.

Läs mer i Webbshoppen!

Publicerat fredag 2 december 2016 Granskat onsdag 26 september 2018