Illustration av kvinna som läser punktskrift

Tactile Reading Oslo 29–30 april 2021

Efter den mycket lyckade Tactile Reading-konferensen som SPSM och MTM anordnade 2017 i Stockholm, har nu stafettpinnen gått vidare till Norge. Förberedelserna pågår för fullt inför den 2:a Tactile Reading-konferensen och nu är det dags att skicka in ditt abstrakt!

Konferensen kommer att fokusera på punktskrift och taktila bilder och grafik, inklusive digitala verktyg för punktskriftläsning och användning av 3D-material. Fokus kommer att ligga på tidiga insatser och utbildning för barn, studerande och vuxna inom området literacy och taktil läsning. Både representant från Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för tillgängliga medier finns med som stöd i konferensens programkommitté. Programmet kommer att ha flera huvudtalare, parallella workshops, presentationer och poster-presentationer. En utställning kommer också att finnas.

Du hittar relevanta ämnen och mer detaljerad information på www.tactilereading.org

Det är nu dags för dig att skicka in ditt abstrakt

Inlämningsformuläret finns på hemsidan www.tactilereading.org "Call for abstracts". Formuläret kommer att stängas 14 juni 2020.

Publicerat onsdag 6 maj 2020