två elever som sitter och tittar på en läsplatta

Studiepaket med lättillgänglig kompetensutveckling

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett av de områden där vi bedömer att utbildningsbehovet hos personal i förskola, skola och vuxenutbildning är stort. För att möta behovet har vi samlat material för självstudier i ett studiepaket om AKK här på vår webbplats.

– Studiepaketet är indelat i fyra moment. Det består av filmade föreläsningar som beskriver begreppet AKK, omgivningens betydelse i kommunikation samt hur olika former av AKK används i kommunikation och samspel mellan människor. Vi lyfter också AKK i ett livsperspektiv, eftersom behovet av kommunikationsstöd finns hela livet, genom skola och in i vuxenlivet, berättar Anna-Karin Mattiasson Ewelind, samordnare i fördjupningsområde AKK.

Att kommunicera är en rättighet

För personer i behov av AKK handlar behovet av stöd om grundläggande rättigheter: att få uttrycka sig, ha tillgång till AKK-material som stimulerar kommunikation och samspel och eller för att stödja förståelsen, både för lärande och delaktighet. I det perspektivet blir omgivningens kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation nödvändig för att kunna möta olika behov av stöd i kommunikations- och språkutveckling.

– Stödet i kommunikationen måste fungera och användas i alla situationer och aktiviteter tillsammans med personer i behov av AKK, oberoende av vilken skolform det handlar om. Det innebär att alternativ och kompletterande kommunikation används både av personen i behov av AKK och personer i omgivningen. Vilka AKK-sätt som används beror på förutsättningar, behov och situation. Det kan till exempel vara tecken, gester, kroppsrörelser, föremål, symboler eller bilder. Hur kommunikationen sedan fungerar påverkas av omgivningens förhållningssätt och kunskap om AKK, menar Anna-Karin.

Satsa på eget eller kollegialt lärande

Studiepaketet vänder sig i första hand till lärare, specialpedagoger, elevhälsans personal och ansvariga för utbildning, från förskola till vuxenutbildning. Det kan även vara intressant för andra, till exempel de som arbetar inom habilitering och daglig verksamhet.

– Vi har sammanställt ett material som ska kunna användas för kompetensutveckling i ett kollegialt lärande som är förankrat i de lokala behoven. Men ni väljer själva hur ni vill organisera studierna. Det går också bra att ta del av studiepaketet på egen hand.

Publicerat måndag 7 december 2015 Granskat torsdag 24 mars 2016