Studiecirkel utvecklade hela personalen

Det började med att en lärare ville få mer kunskap om anpassning och bemötande av vuxna elever med funktionsnedsättning. Det ledde till en studiecirkel för all personal. Den i sin tur har startat nya samtal mellan lärarna.

– Det blir allt fler elever med funktionsnedsättning. Det är viktigt att möta dem på ett bra sätt, att de får känna att de faktiskt kan och lyckas med en kurs. Många av dem har inte så bra självförtroende, säger Elin Lindahl, som är lärare i svenska och religionskunskap på komvux i Flens kommun.

Hon och kollegan Marlene Svärd tog initiativ till en studiecirkel, som bygger på Specialpedagogiska skolmyndighetens skriftserie om vuxna med funktionsnedsättningar. Studiecirkeln innehöll två steg: först inläsning av en skrift till varje träff, reflektion och genomgång av frågor, och därefter gruppträffar och samtal i små och stora grupper. Varje träff inleddes med en föreläsning med rådgivare från myndigheten. Utbildningen omfattade all personal inom den kommunala vuxenutbildningen, även rektorn. Totalt genomförde de sex träffar på skolans konferenstid, ungefär varannan månad. Cirkeln avslutades hösten 2015. Nu planerar de en uppföljning under året.

Struktur och ökad förståelse

Elin menar att hon fått bra verktyg och känner en större trygghet när hon möter en elev med funktionsnedsättning. Hon har lättare att fokusera på det stöd som eleven behöver.

– Jag har lärt mig att ställa de rätta frågorna och snabbare identifiera vilka behov eleven har. Studiecirkeln har gett en större tilltro till eleven och att vi tillsammans fixar det här. När jag hade en elev med autism som arbetade mycket enskilt, förstod jag att hon lärde sig genom att arbeta efter givna mönster, och visste tidigt vilket arbetssätt som passade henne. Tidigare skulle jag ställt mig frågan "är det här rätt metod".

Kursen har gett andra konkreta resultat. Numera använder hon en checklista, för att ta reda på elevernas behov och bättre kunna anpassa undervisningen. Specialläraren Marlene Svärd har fått utökad arbetstid och arbetar nu heltid. Hon är snart klar med en annan checklista till lärarna som innehåller tips och hjälpmedel för olika elever.

Kostnadsfritt studiepaket på webben

Studiecirkeln i Flen blev grunden för att utveckla ett studiepaket, lättillgängligt för arbetslag över hela Sverige. Det lanserades i februari i år och finns på SPSMs webbplats. Elin poängterar vikten av att rektorn är öppen, lyhörd och stödjer utbildningen. En annan förutsättning är att alla deltar. Man behöver också återuppta arbetet och hålla kunskaperna aktuella – inte minst med tanke på nyanställda.

– Att se det som en process och börja någonstans. Det går kanske inte att lösa allt på en gång, då tänker jag på yttre de förutsättningarna för anpassning.

Studiecirkeln genomfördes i samarbete med Marita Andersson och Anette Wiklund, rådgivare på myndigheten. De visste sedan tidigare att skriftserien var mycket efterfrågad, men att starta en studiecirkel med fysiska träffar var nytt. En av de saker som de lärt sig var att gruppträffarna var en framgångsfaktor. Marita och Anette har även varit med i arbetet att ta fram studiepaket vuxen.

– För oss har det viktiga varit vad som är i fokus på skolorna och vilka frågor som diskuteras, kommenterar de.

Text Ulla-Karin Höynä

Den här artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 1 2016. Prenumerera gratis på Lika värde.

Mer läsning

Publicerat fredag 18 maj 2018