Greger Bååth, generaldirektör. Foto:Drago Prvulovic/MalmöBild   2009-03-12

SPSM och Handikappförbunden lyfter allvaret i tillgänglighetsfrågan

Bristande tillgänglighet i alla skolformer som omfattas av skollagen ska klassas som en form av diskriminering, det föreslås i ett nytt lagförslag. Detta visar att arbetet för att skapa en tillgänglig skola måste tas på allvar, skriver Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Handikappförbunden i en gemensam debattartikel i tidningen Dagens samhälle.

I debattartikeln, som för SPSM:s räkning undertecknas av generaldirektören Greger Bååth och, myndighetens samordnare för tillgänglighet, Catrin Tufvesson, lyfts också det värderingsverktyg för tillgänglig skola som lanseras på en rikskonferens i Stockholm den 3 april. Verktyget ska hjälpa skolor att värdera den egna verksamheten för identifiera hur man ska arbeta vidare för att utveckla den så att den blir mer tillgänglig. I paketet ingår också en distansutbildning i hur man leder och utvecklar arbetet och ett lärmaterial som för in frågan om tillgänglighet och likabehandling i undervisningen.

Lagförslaget om att bristande tillgänglighet ska ses som en form av diskriminering föreslås gälla från 1 januari 2015 och är ett viktigt steg för att skapa en tillgänglig skola, skriver SPSM och Handikappförbunden i debattartikeln.

Rikskonferensen kommer att följas av utbildningsdagar på olika platser i landet och ett webbseminarium.

Debattartikeln i Dagens samhälles webbplats

Publicerat tisdag 25 mars 2014 Granskat tisdag 12 januari 2016