Bilden visar rådgivare Eva Rännar.

Snabba råd vid undervisning på distans

Vad bör en skolhuvudman, rektor eller lärare tänka på när undervisningen ska ges på distans till elever med funktionsnedsättning? Eva Rännar, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger några råd.

– Skolhuvudmannen behöver skapa digitala förutsättningar för undervisningen, så att det finns verktyg och kanaler att använda. Det är också bra om det finns en it-support för lärare, elever och föräldrar.

Ett råd Eva har till rektorer är att se till att elevhälsoarbetet kan fungera även när eleverna inte kommer till skolan.

– Lärande på distans innebär en annan undervisningskontext än vanligt. Det betyder att behov av stöd kan ändras, tillkomma eller rent av försvinna. Därför är samtal med eleven och det arbetet extra viktigt.

Charlotta Hillis forskning om distansundervisning generellt, visar på ett behov av tydlig struktur och goda relationer.

– Utifrån det har jag fyra råd till lärare. Prioritera vad som är viktigast för respektive elev just nu. Avgränsa och strukturera uppgifter så att de omfattar lagom många kursmål. Tydliggör vad som förväntas av eleven. Återkoppla kontinuerligt med nyfikna och undersökande frågor.

Vårens distansundervisning har gett alla inblandade erfarenheter och lärdomar. Inför uppföljningen har Eva följande råd:

– Låt uppföljningen genomsyra hela styrkedjan, till exempel kan lärarna ha svårigheter som skolhuvudmannen bör lösa. För vissa elever fungerade distansundervisningen bättre än traditionell undervisning, fundera på hur ni kan ta vara på det. Och vilka utmaningar har ni upptäckt som ni behöver beredskap för om ni hamnar i en liknande situation igen?

Råden är sedan tidigare publicerad i tidningen Lika värde nummer 4, 2020.

Läs mer om undervisning på distans

Publicerat tisdag 19 januari 2021