Snabba råd för dig som vill lyckas med extra anpassningar

Extra anpassningar är mindre ingripande åtgärder som inte kräver formella beslut. Vad betyder det för lärare och rektorer? Och hur kan en skola få till ett bra arbete kring det?

– Vissa tror att extra anpassningar är varje lärares enskilda ansvar. Mitt råd att skolledningen samlar lärare och elevhälsa för att, utifrån de allmänna råden, diskutera hur den egna skolan ska jobba med extra anpassningar, säger Anna Sjölander, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Samarbeta och dokumentera

Det betyder inte att lärare ska invänta att skolledningen tar tag i arbetet. Annas råd till lärare är att reflektera över vad som fungerar och inte fungerar i den egna undervisningen.

– Ta hjälp av elevhälsan och kollegor. Det är viktigt att ni gör professionella bedömningar om behov av extra anpassningar och vilka insatser som svarar mot varje enskild elevs behov.

Att tidigt upptäcka och analysera behoven, sätta in insatser och följa upp och eventuellt förändra insatserna, är ett arbetssätt som Anna rekommenderar.

– För att veta om insatserna har gett resultat behöver skolan följa upp dem. Dokumentation är viktigt för uppföljningen och otroligt värdefull när en elev byter lärare och skola.

Stödmaterial om extra anpassningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten kan vara ett bollplank för skolan i frågor om förhållningssätt, ansvar och elevhälsans uppdrag.

– Vi har gjort ett stödmaterial, som är tänkt att inspirera till utveckling. I materialet berättar tre skolor, som lyckats bra med extra anpassningar, om hur de arbetar. Där finns något att hämta för alla.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 3 2017

Publicerat torsdag 5 oktober 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018