Snabba råd för dig som ska starta ett utvecklingsarbete

Förskolechefen eller rektorn är den som ska driva utvecklingen. Det är det viktigaste när en förskola eller skola vill utveckla sin verksamhet för barn och elever med funktionsnedsättning. Det säger AnnBrith Eliasson Labraaten, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

När AnnBrith besöker en verksamhet ber hon oftast om att få träffa personer som kan tillföra olika perspektiv i den aktuella situationen.

– Kommentaren efteråt brukar vara att det var så bra att de fick tid att diskutera tillsammans, säger AnnBrith.

Därför är ett av hennes råd att skapa mötesplatser, där alla involverade kan diskutera hur de ska möta olika problem. Ett annat råd är att göra barnen delaktiga.

– De lever med sin funktionsnedsättning dygnet runt och är de verkliga experterna. De kan tillföra mycket genom att berätta om sin situation.

Pedagoger kan också lära sig av varandra. Om en hittat något som fungerar bra, kan andra lära sig av det.

– Barnet eller eleven ska inte drabbas av att det fungerar bättre hos en del pedagoger än hos andra.

För att kartlägga sin pedagogiska, sociala och fysiska miljö kan förskolor och skolor använda myndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

– Då blir det tydligt vad verksamheten behöver utveckla, för att möta barn och elever med olika behov. Vi har också studiepaket på vår webbplats, som kan hjälpa till att komma igång med att förbättra lärmiljön.

När det inte räcker till kan myndigheten ge skräddarsytt stöd. Då tycker Ann-Brith att det är bra om verksamheten har inventerat sin egen kompetens inom området, så att hon och hennes kollegor kan komplettera den och ge ett bra stöd i utvecklingsarbetet.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 1 2017.

Publicerat torsdag 23 mars 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018