Snabba råd kring att investera i genomtänkta läromedel

Det klassiska när man väljer läromedel är att utgå från innehåll och pe­dagogik. Men andra viktiga aspekter är tillgänglighet och flexibilitet. Hur ska skolhuvudmän, rektorer och lärare arbeta för att göra smarta inköp?

– Börja på organisationsnivå. Skolhuvudmannen kan hjälpa skolorna att investera i goda och genomtänkta läromedel genom att skapa riktlinjer för inköp, säger Frida Karlsson, rådgivare på Specialpedago­giska skolmyndigheten.

Fridas råd är att ange att läromedlen ska vara tillgäng­liga för så många elever som möjligt. Det är också bra om läromedlen fungerar på olika plattformar, så att eleven kan använda dem i telefonen och läraren på en interaktiv skriv­tavla.

Fridas råd till lärare att välja ett flexibelt läromedel. Det kan vara att kunna välja mellan olika typer av uppgifter och att det fungerar både för elever med långsam progression och för den som snabbt vill kom­ma vidare.

– I dag finns den flexibiliteten i flera digitala läromedel. Vissa har dessutom filmer som ger förförståelse, möjlighet att göra markeringar, skriva anteckningar och att kommunicera mellan lärare och elev.

På individnivå är det bra att välja att anpassa läromedlet till eleven på ett sätt som är hållbart i längden.

– Målet är att eleverna ska bli självständiga och kunna göra egna in­ställningar i sina verktyg. Ju tidigare de lär sig detta desto bättre. Tänk på hur eleven ska nå målen i nian, på gymnasiet eller på universitetet. Prata med eleven om hur hon eller han kan utveckla hållbara strategier för sitt lärande och välj läromedel utifrån det.

Artikeln är tidingare publicerad i tidningen Lika värde 2 2018.

Publicerat fredag 19 oktober 2018