Skolan där trygghet, trivsel och relationer står i fokus

Ekhamraskolan i Mariestad är en högstadieskola med spännande syn på extra anpassningar. Alla pedagoger ska ha en god relation till alla elever. Aktiva pedagoger skapar trygghet. Visionen är att extra anpassningar och särskilt stöd hör till det dagliga arbetet.

Skolans klassiska byggnader har drygt ett sekel på nacken, men traditioner och gamla vanor är inget som sätts på piedestal här. En som väger tungt här på skolan är Ross Greene, amerikansk barnpsykolog. Han visar vägen i arbetet med att skapa en skola där trygghet, trivsel och relationer är viktigast. Därför står kaffemaskinen i skolkorridoren. Lärarna ska möta eleverna även utanför klassrummet.

Rektorn Olof Lindblad ställer höga krav på sin personal. Han och kollegan Mårten Bremer startade friskolan för sju år sedan. Med 45 timmars arbetsplatsförlagd tid i veckan och en tydligt delad värdegrund visar de vilken kultur som råder.

Avstämning skapar trygghet

Att se vilka faktorer som skapar framgång inom den svenska skolan, men också den norska är viktiga delar i Olofs ledarskap. Han vill ha trygga, engagerade och aktiva kollegor. Tuula Löfborg är Ekhamras specialpedagog. Hennes uppdrag är att leda personalen i mötet med eleverna. Hon har kontaktat Specialpedagogiska skolmyndigheten flera gånger för att stämma av att de är på rätt väg. Med 185 elever och 14 lärare vill de få specialistnivåns bekräftelse på det vardagliga arbetet.

– Myndigheten har koll på andra skolor, som har liknande utmaningar och hur de arbetar. Det är en trygghet för oss vid vissa situationer, säger hon.

Eleven i centrum

Tydlig kommunikation och involvering är viktiga delar i värdegrunden. Och att eleven är i centrum. Stödet till elever som behöver extra anpassningar i form av teknikstöd eller vill göra muntliga prov är inget som kräver en extra insats. Mentorn och försteläraren Tina Gustafsson är ett stöd i vardagen. Hon betonar att skolan inte har några assistenter knutna till specifika elever.

– Vissa elever har arbetskontor och andra behöver egna genomgångar, förklarar Tina. Det är inget konstigt att vissa elever vill lyssna på texter och andra vill prata in sin text när de ska redovisa. Mentorn ansvarar för att det fungerar, förklarar hon.

Håkan Roslund är lärare i SO och ansvarig för ett av skolans arbetslag. Som förstelärare arbetar han med att utveckla undervisningen i lärsalen.

– Det handlar om inställning och bemötande mellan elever och lärare. Det finns olika verktyg som underlättar, men i grunden handlar det om den relation som en engagerad lärare kan skapa. Vi har inte speciallärare, som tar med elever till i speciella rum för att göra speciella saker, förklarar han.

Relationen är viktig 

Det kollegiala samtalet och relationen mellan lärare och elever, men också elever emellan är viktigt för att skapa trygghet och trivsel.

– Att skapa breda kontaktnät eleverna emellan skapar ett tillåtande klimat. Därför gör vi om lärgrupperna varje läsår. Ju fler möten elever emellan desto tryggare blir de, säger Olof.

Den fysiska skolmiljön visar också vad som värderas i skolans kultur. Personalen har inget lärarrum, utan befinner sig ute bland eleverna hela tiden, vilket ger god inblick i hur eleverna mår.

Gemensamt förhållningssätt och samarbete

En engagerad Ekhamrakvartett har nu utvärderat läsåret 2016 – 2017. Hur gick det då med måluppfyllelsen?

– Vi når inte hundra procent måluppfyllelse, säger Håkan. Men för vissa elever kan steget att komma till skolan vara ett mål i sig.

– Vi har elever som inte är nöjda i skolan, men vårt huvuduppdrag handlar om lärandet. Visst kan en del elever har svårt att motivera sig alla dagar, men de kommer ändå. Den ogiltiga frånvaron är låg. Gemensamt förhållningssätt och samarbete är viktigt ihop med en stark tro på vår värdegrund. Det skapar goda relationer för lärande, avslutar Olof.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 3 2017

Publicerat fredag 19 oktober 2018