Grupp i soffa

Seminarium om inkludering 17 september

Sedan 2012 har Ifous-projektet Inkluderande lärmiljöer pågått och projektet är nu inne i sin slutfas. Den 17 september är det avslutningskonferens i Malmö. Specialpedagogiska skolmyndigheten har stöttat arbetet i skolorna och bidragit ekonomiskt i projektet.

Konferensen markerar avslutningen av programmet Inkluderande lärmiljöer som är ett samarbete mellan forskningsinstitutet Ifous, Malmö högskola, Specialpedagogiska skolmyndigheten och de tolv kommunerna Borlänge, Botkyrka, Göteborg, Helsingborg, Höör, Landskrona, Linköping, Mullsjö, Stockholm, Sävsjö, Tyresö och Åstorp.

Syftet med forsknings- och utvecklingsprogrammet är att främja utvecklingen av inkluderande lärmiljöer, öka kunskaperna på både skol- och huvudmannanivå samt genom forskning bidra till att stärka den samlade kunskapen om inkluderande lärmiljöer. Specialpedagogiska skolmyndigheten har varit ett stöd för Ifous och hjälpt till i genomförande och även varit ett stöd för processledning.

– Vi har också varit med och formulerat roller och mål till styrgrupp och Ifous, säger Åsa Karle, avdelningschef på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Myndigheten har bidragit med finansiering av koordinatorer i kommunerna och även varit ett konsultativt stöd och ett bollplank för koordinatorerna.

– Vår myndighet har också bidragit med kompetensutveckling för deltagare i FoU-programmet och vår projektgrupp har träffat koordinatorerna tre gånger per termin för att driva utvecklingen framåt, säger Åsa Karle.

En kommun som arbetar med att främja inkludering i skolorna och ingår i forskningssamarbetet är Tyresö kommun.

– Föreläsningar från myndigheten har gett oss bekräftelse på att vi jobbar med rätt saker, säger Ulla Lidén, rektor i kommunen.

Läs mer om forskningsinstitutet Ifous och avslutningsseminariet här.

Publicerat måndag 17 augusti 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016