Bilden förestället några vuxna som sitter runt ett bord i ett klassrum

Satsning på kompetensutveckling om språkstörning i höst

Det är stor efterfrågan på kurser inom området språkstörning och Specialpedagogiska skolmyndigheten satsar därför på regionala baskurser redan i höst riktade till lärare, pedagoger, specialpedagoger och speciallärare.

­– Kursens huvudsakliga innehåll handlar om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationen i förhållande till språkstörning. Deltagarna får en bra grund för att möta barn och elever med språkstörning, säger Monica Thompson, samordnare för satsningen.

Upplägg och innehåll

Kursen pågår 4-6 veckor med två fysiska träffar och däremellan en arbetsuppgift som redovisas vid andra träffen. Som deltagare behöver du räkna med att lägga ca tre timmar per vecka för att kursen ska komma dig tillgodo. Arbetsformen på kursen är processinriktad, därför är det ett stort plus om två till tre personer från samma verksamhet deltar. Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Teman som ingår är:

  • Typisk språkutveckling
  • Vad är språkstörning
  • Samvariation
  • Pedagogisk kartläggning
  • Ledning och stimulans
  • It i lärandet
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betyg
  • Undantagsbestämmelsen
  • Erfarenhetsutbyte - kollegialt lärande, utifrån given arbetsuppgift dag 1

Baskursen ges från olika orter, förutom i våra tre storstäder även i bland annat Kalmar, Nyköing och Sundsvall. Alla orter hittar du i söklistan. Här finns även fortsättningskurser listade samt våra andra kurser inom kommunikation och språk.

Kurser inom tal, språk och kommunikation

Publicerat fredag 16 juni 2017 Granskat tisdag 4 juli 2017