Två personer tittar på en mobiltelefon

Satsar på elevhälsan

På Specialpedagogiska skolmyndigheten pågår en satsning för att förbättra skolors elevhälsoarbete. Till hösten startar en ny distanskurs som vänder sig till elevhälsoteam och rektorer som vill utveckla hela skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.

En ny rapport från Skolinspektionen visar att elevhälsans förebyggande arbete inte fungerar på många skolor och att många elever mår psykiskt dåligt. Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar strategiskt på flera sätt för att förbättra skolors och kommuners elevhälsoarbete.

– I SPSM:s förstudie tidigare i år identifierade vi ett nationellt behov som ligger till grund för vårt fortsatta arbete med målgruppen elevhälsan, säger Erica Sjöberg, rådgivare på SPSM och en av de ansvariga för distanskursen.

– Det finns en stor efterfrågan på hur man kan jobba med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Likaså visar den fulltecknade distanskursen på att det finns ett uppdämt behov att jobba med de här frågorna, säger Erica Sjöberg.

SPSM:s nätbaserade kurs Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning som startar till hösten är en del av SPSM:s stöd till skolor. Syftet med kursen är att vidga förståelsen av den samlade elevhälsans gemensamma uppdrag.

– Den här kursen handlar om att utveckla det elevhälsoarbete som redan pågår. Att jobba utifrån där man står idag. För att komma åt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmöjligheter på den enskilda skolan behöver roller och uppdrag definieras men också organiseras fram och systematiseras. Det är strukturer för samverkan som behöver stärkas, säger Sarah Neuman, rådgivare och också kursansvarig för distanskursen.

Publicerat tisdag 2 juni 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016