Representerade Sverige på internationell konferens om inkludering

Europeiska unionens utbildningsministrar (EU) har fattat beslut om en politik mot gemensamma värden och inkludering inom utbildningsområdet. Som ett led i detta bjöd franska utbildningsministeriet in svenska utbildningsdepartementet till en stor konferens om inkludering.

Inbjudna var ministrar, ambassadörer, forskare, myndigheter, chefer och verksamma inom skolan. I vanliga fall skulle utbildningsminister Gustav Fridolin ha åkt, men på grund av det parlamentariska läget kunde han inte göra det. Utbildningsdepartementet gav istället uppdraget till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att föra Sveriges talan.

– Vi hade inte förstått exakt hur stort det här uppdraget var, skrattar Tone Engen som tillsammans med Elisabeth Högberg representerade Sverige.

– Det känns väldigt viktigt och bra att SPSM fick bidra som kunskapsaktör i det här sammanhanget, fortsätter Tone. I Sverige har vi jobbat med inkludering relativt länge jämfört med många andra länder.

Tone deltog bland annat i rundabordssamtal om inkludering i perspektivet från samordning till partnerskap .

– Jag berättade om hur vi jobbar på nationell, regional och lokal nivå. Det var bra samtal med många olika perspektiv. Frankrike, som vill fortsätta att arbeta mer för inkludering, var väldigt intresserade av våra erfarenheter och tankar.

Publicerat måndag 29 oktober 2018