Bild från läromedlet På plats hemma

På plats hemma

På plats hemma är ett nytt läromedel som ger eleven möjlighet att utveckla sitt ordförråd och sin förmåga att kommunicera. Läromedlet består av bilder och ord som hör till vardagsrum, sovrum, kök och badrum.

Med hjälp av bilderna får eleven träna ord, begrepp, kategorisering och generalisering. Det är ett flexibelt material som går bra att arbeta gemensamt med för att träna samarbete och turtagning, men som även passar utmärkt för enskilt arbete.

Materialet är samlat i en låda som innehåller samtalsbilder, övningssidor, 60 kort med bilder och ord, klippark och lärarhandledning. I vår webbutik finns fler övningar att ladda ner.

Läs mer i vår webbutik.

Publicerat onsdag 3 juni 2020