Nya kursplaner för teckenspråksutbildning

Nu finns gemensamma kursplaner för teckenspråksutbildningen för elever som har syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning. Det har tidigare inte funnits. Utbildningen har också fått en föreskrift.

–Tidigare har vi inte haft några gemensamma styrdokument, vilket har gjort det svårt att uppnå likvärdighet nationellt och kunna utvärdera utbildningen. Nu har vi fått bättre förutsättningar att gemensamt skapa en ännu bättre verksamhet, säger Helena Foss Ahldén som haft i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att tydliggöra och höja kvaliteten inom verksamheten.

Föreskriften beskriver utbildningens målgrupp, innehåll och utformning, genomförande av undervisningen samt ansvar och organisation. Kursplanerna är framtagna i samverkan med Skolverket.

– Genom att lära sig teckenspråk kan de här eleverna få en säkrare och tryggare kommunikation med sina föräldrar eller syskon, de får också möjlighet att ta del av teckenspråkig kultur och utveckla sin identitet, säger Helena.

Att bedriva teckenspråksutbildningen för syskon och barn till personer som är döva eller har en hörselnedsättning, är ett av Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag. Varje regional specialskola bedriver utbildningen. Tidigare har varje skola själv utformat verksamheten. Under 2015 deltog drygt 400 elever, runt om i landet i utbildningen.

Mer information om verksamheten på vår webbplats

Publicerat fredag 13 maj 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018