Illustrationen visar ett hjärta med ord kopplat till elevhälsa

Ny möjlighet att utveckla skolans elevhälsoarbete

För sjätte året i rad ger vi kursen Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning. Kursen vänder sig till rektorer och elevhälsans tvärprofessionella team och anmälan inför hösten 2020 är nu öppen.

Kursens innehåll utgår från elevhälsans uppdrag att främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Uppdraget får konsekvenser dels för elevhälsans arbete dels för hela skolans arbetssätt och organisation.

– Det är lätt att se till sitt perspektiv utifrån den utbildning och bakgrund du har när du går in i saker, i synnerhet i situationer som innebär en utmaning. Att en skolsköterska har sitt professionsperspektiv och att en pedagog eller jag som rektor har ett annat är naturligt eftersom vi har olika ryggsäckar och kompetenser. Just detta har kursen gett oss, vi har öppnat ögonen, backat bandet och startar med det vi har gemensamt, våra ungdomar och elever, säger Jeanette Fry, rektor på Rosendalsgymnasiet Uppsala, som går kursen med sitt team just nu.

Ett krav för att gå kuren är just att man anmäler sig som ett team och att rektor är en av deltagarna.

– Den största vinsten är att rektor och teamet går kursen tillsammans, menar Erica Sjöberg och Sarah Neuman som ansvarar för kursen.

Kursen startar hösten 2020 och pågår två terminer. Intresseanmälan görs av rektor och hen anmäler sig och sitt elevhälsoteam.

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig 

Publicerat onsdag 18 mars 2020