Ny kurs ger konkret stöd för rektorer och elevhälsoteam

Elevhälsoteam och rektorer som vill utveckla skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete kan nästa läsår delta i en ny distanskurs som Specialpedagogiska skolmyndigheten ger.

Kursen heter Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning och är en del av SPSM:s stöd till skolorna. Syftet med kursen är att vidga förståelsen av den samlade elevhälsans gemensamma uppdrag. Den är processinriktad och interaktiv, och arbetsuppgifterna är inriktade så att deltagarna ska kunna använda dem konkret i sin verksamhetsutveckling.

Erica Sjöberg och Sarah Neuman, båda rådgivare vid SPSM, är ansvariga för den nätbaserade kursen.

– Skolornas behov ligger till grund när vi planerat kursens innehåll. Vi har gjort en förstudie där rådgivare från varje region hjälpt oss att kartlägga behoven kring skolornas elevhälsoarbete, säger Erica Sjöberg.

Möjlighet att utbyta erfarenheter med andra

Kursen pågår under ett läsår och deltagarna förväntas lägga en till två timmars arbete per vecka på den. Meningen är att både rektor och elevhälsoteam ska delta tillsammans. De får möjlighet att skapa samsyn och definiera sitt uppdrag och sina respektive roller samt reflektera kring den egna organisationen.

– Elevhälsoarbetet ser väldigt olika ut i olika skolor. Erfarenhetsutbyte inom de olika yrkesgrupperna och även skolorna emellan är en viktig del av kursen. Det hoppas vi att deltagarna får nytta av, säger Erica.

– Den här kursen handlar om att utveckla det elevhälsoarbete som redan pågår. Att jobba utifrån där man står idag. Därför är det är viktigt att­ hela teamet och även rektor är med, så att man kan stärka strukturer för samverkan på skolan, säger Sarah Neuman.

Intresseanmälan

Rektor gör en intresseanmälan. Efter det kommer ytterligare information om anmälan och deltagande.

Intresseanmälan till Att höja skolans elevhälsokompetens gör du senast 12 juni 2015

Frågor: Kontakta kursansvarig: Sarah Neuman.

Information om kursen (PDF-dokument, 625 kB).

Publicerat måndag 23 mars 2015 Granskat måndag 11 januari 2016