Nu öppnar vi nya webbsidor om elevhälsa

Efter sju dialogkonferenser om elevhälsokompetens i skolan är det dags att publicera nya sidor om elevhälsa. Där kan du läsa om hur skolor kan utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Efterfrågan på inspiration och kunskap i elevhälsofrågor är stort. Det har märkts i efterfrågan på platser både till dialogkonferenserna som genomförts i Malmö, Göteborg, Örebro, Umeå och Stockholm och i söktrycket till den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens för rektorer och elevhälsoteam.

Inspirerande filmer om elevhälsokompetens

Inför konferenserna producerades två filmer som nu ligger här på webben. I den första filmen får vi möta fyra forskare, Eva Hjörne, Ingrid Hylander, Pia Skott och Monika Törnsén, som reflekterar tillsammans kring vad elevhälsokompetens kan vara. I den andra filmen är det Petter Iwarsson, sakkunnig på BRIS och skolkurator som reflekterar kring samma fråga utifrån ett psykosocialt perspektiv.

– Vi har mött över 1400 personer, rektorer och elevhälsoteam i samband med dialogkonferenserna. Dialogformen kändes helt rätt eftersom deltagarna på så vis tillsammans kunde utforska och utveckla vad elevhälsokompetens kan vara. Elevhälsokompetens är inget som finns eller är utan något varje skola behöver arbeta fram tillsammans. I det arbetet har skolor kommit olika långt och under dialogkonferenserna var engagemanget stort i att utbyta erfarenheter. Deltagarna fick förutom filmerna inspireras av Julia Lindh och Jakob Amnér från Sveriges elevråd, SVEA samt inbjudna skolor som deltagit i den nätbaserade kursen, berättar Erica Sjöberg och Sarah Neuman, projektledare och rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Under det senaste året har Specialpedagogiska skolmyndigheten satsat på att utveckla stöd till målgruppen rektorer och elevhälsoteam. En hel del finns att ta del av här på webbplatsen. Skolor som har behov av mer stöd kan göra en förfrågan om specialpedagogiskt stöd eller söka i utbudet av kompetensutveckling här på webbplatsen. Den 9 januari 2017 öppnar intresseanmälan för en ny omgång av den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens, som pågår under ett läsår med start hösten 2017.

Mer om Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd i frågor om elevhälsa hittar du på våra nya webbsidor.

Konferensdokumentation från dialogkonferens – Att höja skolans elevhälsokompetens

Publicerat tisdag 6 december 2016 Granskat onsdag 7 mars 2018