Östervångsskolan LundFoto: Drago Prvulovic/MalmöBild AB   2010-10-21

Nu ger vi elever i grundskolan möjlighet till deltidsutbildning hos oss

Nu utökar vi tillgången till specialskolans unika kompetens kring teckenspråket och tvåspråkighet genom möjligheten att vara elev på någon av våra skolor på deltid. En förutsättning för deltidsutbildningen är ett tätt samarbete med elevens hemskola.

Att vara deltidselev innebär att eleven kommer till specialskolan vissa dagar eller veckor under läsåret, för att få lära sig teckenspråk och vistas i en tvåspråkig miljö.

Förutom att få undervisning i och på teckenspråk blir barnet eller ungdomen stärkt i sin identitet som en person som har en hörselnedsättning eller är döv. Dessutom får eleven möjlighet att träffa andra barn och ungdomar i liknande situation.

Sofie har fått en djupdykning i teckenspråket

Rebecka är mamma till Sofie 8 år, som får del av sin undervisning på en av våra specialskolor. Hon menar att deltidsutbildningen är jätteviktig för Sofie.

– Att få träffa andra barn och ungdomar som har en hörselnedsättning och att Sofie får en djupdykning i teckenspråket är jättebra för oss. Jag har högt förtroende för personalen, de hjälper min dotter att bli medveten om sin hörselnedsättning. Det är en viktig del som hon har nytta av hemma, säger Rebecka.

Ett tätt samarbete är en förutsättning

Vi planerar innehållet i undervisningen tillsammans med elevens hemskola utifrån individuella behov. Vi sätter oss in i elevens situation och hämtar erfarenhet och inspiration av varandras verksamheter. Allt för att möta eleven utifrån ett helhetsperspektiv. Ett sätt att stärka samarbetet kan vara att lärare vid specialskolan och hemskolan besöker varandras skolor.

För att eleven ska kunna delta upprättas ett avtal mellan hemkommunen och specialskolan. Det är viktigt att vårdnadshavare, tillsammans med skolans rektor eller skolledare och barnets lärare, är överens om behovet av att delta i specialskolans deltidsutbildning.

Ta kontakt om du är nyfiken

Om du som förälder är intresserad av att ditt barn ska få delar av sin undervisning på specialskolan kan du ta kontakt med oss.

Specialskolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning finns i Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Publicerat torsdag 12 december 2013 Granskat måndag 11 januari 2016