Lena Häägg, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I Norrtälje kommun satsar de stort på neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar

Norrtälje kommun har inlett en stor satsning för att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Kompetenshöjningen ska genomföras av all skolpersonal och genomförandet ska ske fram till 2020.

Vi satte oss ner för en pratstund med Lena Häägg, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, som kommer stödja Norrtälje kommun i deras satsning på att öka kompetensen inom NPF.

– Norrtälje kommun tar verkligen ett krafttag politiskt när man säger att all skolpersonal ska höja kompetensen inom NPF-området. Även de privata aktörer som finns i kommunen erbjuds att tas med i kompetenslyftet. Det gäller alltså alla verksamheter inom kommunen.

Hur kommer det sig att man tar det här beslutet från Norrtälje kommuns sida?

– Man har helt enkelt sett att på tok för många elever stannar hemma från skolan eller inte går ut med fullständiga betyg. I båda fallen är det ofta starkt kopplat till utmaningar inom NPF-området.

Hur ser målen för denna kompetenshöjning ut?

– Syftet är att få en grundläggande förståelse för och ökad kunskap om barn och elevers perceptuella och kognitiva förutsättningar. Hur det kan vara att leva med NPF samt hur det kan upplevas att vara vårdnadshavare till NPF för att lyfta fram några mål med satsningen. Men min personliga favorit är att varje skola och förskola ska ha en plan för bemötande, pedagogiska strategier och hjälpmedel för barn och elever med NPF. Det kommer att göra stor skillnad i vardagen för det enskilda barnet eller eleven.

Vad kommer Specialpedagogiska skolmyndighetens roll i denna satsning att vara?

–Framförallt genom vårt studiepaket om NPF som finns på spsm.se. Vi kommer dels ge en introduktion till studiepaketet och berätta om hur vi har tänkt när vi skapade det. Ett mål för Norrtälje kommun är att all skolpersonal ska ha genomfört vårt studiepaket vilket givetvis är extra roligt. Vi kommer också att vara ett bollplank till samtalsledare under våren.

Hur vanligt är det att kommuner gör sådana här satsningar?

–Det är verkligen inte vanligt. Oftast är det en skola eller ett elevhälsoteam som gör det. Men att en hel kommun gör det är ovanligt men mycket glädjande och roligt, det är faktiskt unikt.

Publicerat fredag 2 oktober 2020