Närbild på papper med nottecken som ligger utspridda. En gitarr syns lite i överkant på bilden.

Musiken stärker delaktighet och självkänsla

I Malmö har flera förskolor samarbetat i ett utvecklingsprojekt med namnet "Musiken stärker". Projektet har varit väldigt lyckat och fortsätter nu i andra former. Bland annat genom en forskningscirkel i musik och inkludering för flera förskolor. Projektledarna har också bildat ett nätverk och håller i musikworkshops för barn och personal.

På de förskolor som har specialavdelningar för barn med olika funktionsnedsättningar arbetar personalen mer varierat med musik. I projektet "Musiken stärker" har personalen där fått möjlighet att sprida sina kunskaper om musik och specialpedagogik. Det har varit både uppskattat och värdefullt för alla deltagare.

– Men vi ville också att barn med funktionsnedsättningar skulle få ett särskilt fokus, berättar en av initiativtagarna. Vår erfarenhet är att musik kan bli en viktig kommunikationsväg för barn som har svårt att uttrycka sig med ord.

Det finns även forskning som visar på att musik kan ha stora fysiologiska och hälsobringande effekter. En av tankarna bakom projektet är att ljud, rörelse och rytm är "alla människors grundelement" och en viktig del av den allra tidigaste kommunikationen.

– Barn med olika svårigheter kände delaktighet, säger en av pedagogerna som varit med från att projektet startade 2016. De visade inte alltid engagemang från början, men efter att musiken spelades flera gånger blev de alltmer involverade och intresset ökade. Jag upplevde det som att musiken stimulerade barnen till att hitta sin egen identitet och känna sig alltmer självständiga och delaktiga.

Tack vare en teorigrund och ett gemensamt förhållningssätt har projektet kunnat genomföras trots personalomsättningar. Varje termin har inletts med en gemensam uppstart för att inspirera och hålla liv i projektet. Det har varit viktigt att hålla samman det allmänna förhållningssättet med det konkreta arbetet under musikstunderna. Resultatet har varit tydligt. 

Personalens självförtroende att jobba med musik har ökat. Arbetssättet har gett dem nya perspektiv och bättre kontinuitet. Många upplever att reflektionsarbetet kring musik blivit mer levande. Det har i sin tur gjort att det blir lättare att upptäcka vad som gör barnen nyfikna och vilka förändringar som behövs för att pedagogerna ska kunna nå alla barn.


 

Bidrag till utvecklingsprojekt

Skolor och förskolor inom skolväsendet kan söka bidrag till projekt för att utveckla verksamheten för barn och elever med funktionsnedsättning. Från 4 september till 13 december 2019 kan ni ansöka om bidrag för läsåret 2020, 2021. Läs mer om bidraget.

Publicerat fredag 14 augusti 2020