Metoder och arbetssätt är tema för tidningen Lika värde

Att pröva nya metoder och arbetssätt kan vara utmanande. I årets första nummer av Lika värde kan du läsa om några verksamheter som utvecklat sitt stöd till barn och elever. De har bland annat fått frågor om hur de fått med sig alla berörda i arbetet och om det var värt det extra arbetet att pröva en ny metod eller ett nytt arbetssätt.

Läs också om ett projekt inom sfi som använder drama för att utveckla språket. Genom att under lekfulla former både kommunicera på talad svenska och använda sitt kroppsspråk kommer eleverna lättare ihåg nya ord och begrepp.

I forskarintervjun berättar Margareta Serder om sin avhandling som bland annat visar att svaga elever missgynnas av PISA.

Du kan prenumerera kostnadsfritt på Lika värde. Du kan också beställa eller ladda ner den som pdf.

Publicerat måndag 2 mars 2015 Granskat torsdag 10 mars 2016