Framsidan av läromedlet Temperatur 2

Mer om temperatur i läromedelsserien om enheter

Nu finns läromedlet Temperatur 2 att beställa i vår butik. Det är den tionde boken i serien som handlar om enheter och som vänder sig till grundsärskolans årskurs 2 till 5.

Det nya läromedlet Temperatur 2 tar upp grundläggande och fördjupande begrepp om varmt, kallt, plusgrader, minusgrader och hur temperatur mäts.

Enhetsserien passar många

Enhetsserien är ett läromedel inom matematik och NO. Materialet har en stigande svårhetsgrad, vilket gör det väldigt anpassningsbart efter eleverna. Varje område har två böcker i olika svårighetsnivåer. Övningarna har många och tydliga illustrationer som bjuder in till samtal och reflektion kring hur man använder matematiken i vardagen.

Flera intressanta teman

Det är det enda materialet i sitt slag som riktar sig till den här målgruppen och efterfrågan brukar vara stor varje gång en ny bok publiceras. De tidigare böckerna i enhetsserien handlar om längd, vikt, volym och året. Nästa tema i serien är klockan, och sista delen kommer handla om pengar.

Till läromedlet Temperatur 2 i butiken.

Publicerat tisdag 12 augusti 2014 Granskat måndag 11 januari 2016