Mer kunskap om ADHD behövs i skolorna

Skolor behöver mer kunskap om funktionsnedsättningen ADHD. Det visar en ny rapport från Skolinspektionen om skolsituationen för 21 elever med ADHD. Slutsatserna stämmer överens med Specialpedagogiska skolmyndighetens erfarenheter.

Skolinspektionen har i sin kvalitetsgranskning undersökt skolsituationen för 21 elever med diagnosen ADHD i årskurs 7 och 8, i åtta skolor. Rapporten lyfter att flera av lärarna uttrycker att de behöver mer kunskap om ADHD. Det behovet ser också Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbetet med skolhuvudmän och rådgivningsuppdrag på skolorna.

Fortsatt ökning av uppdrag

Andelen uppdrag om stöd och utbildning när det gäller elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, där diagnosen adhd ingår, fortsätter att öka. Under 2013 gällde det 1 171 av 3 706 uppdrag, det vill säga en tredjedel av uppdragen.

- Lärare söker stöd för att få ökad kunskap för att utveckla sin förmåga att förstå och anpassa. Tid är dock en viktig faktor. Kompetensutveckling, kartläggning, planering, anpassning och möjlighet att utveckla en tillitsfull relation till eleven tar tid. Skolhuvudmännen måste ge lärare och skolor förutsättningar att utveckla sina förmågor att uppmärksamma, förstå och anpassa så att tillgängligheten för elever med ADHD förbättras, säger Thomas Ahlstrand, nationell samordnare för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

- För att förebygga brist på kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar borde det i större utsträckning ingå i lärar- speciallärar- och specialpedagogutbildningar, fortsätter Thomas.

Genom att lyssna skapas förutsättningar för lärande

Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar också att de granskade skolornas arbete behöver förbättras när det gäller att identifiera elevernas behov och förutsättningar och sedan anpassa undervisningen till det kartläggningen visar. En nyckel till framgång som Specialpedagogiska skolmyndigheten ser är att de lärare som lyssnar till eleverna har goda förutsättningar att anpassa undervisningen till elevens behov.

- Vår erfarenhet är att dessa lärare har god insikt i vikten av att lära känna individen. Det handlar om att skapa en relation och bygga på styrkor, för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för lärandet, säger Thomas Ahlstrand.

Vi erbjuder stöd och kompetensutveckling

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar på flera olika sätt för att skolhuvudmän, skolledningar och pedagogisk personal ska få ökad kunskap, kompetens och verktyg för att skolan och undervisningen ska fungera för elever med ADHD.

Fotnot. En referensperson från Specialpedagogiska skolmyndigheten har bidragit med synpunkter under Skolinspektionens arbete med kvalitetsgranskningen.

Publicerat tisdag 23 september 2014 Granskat måndag 11 januari 2016
Thomas Ahlstrand

Thomas Ahlstrand, samordnare, SPSM