Mediateket – en frizon där alla förmågor möts

Södra Skolan är en fristående 4-9 skola i Kalmar med emotionell intelligens (EQ) och språk som fokusområde. Här arbetar Mia Lidman, svenskläraren som brinner för läsning och som fick idén att bygga upp ett skolbibliotek där eleverna utifrån sina olika förutsättningar skulle få tillgång till böcker och skriftligt material.

Skolan hade tidigare tillgång till ett äldre folkbibliotek utan förutsättningar att tillgodose olika elevers enskilda behov när det gäller läsning. När dessutom nya regler och krav på skolbibliotek kom i och med LGR11 föddes idéen om att skapa en digital, tillgänglig mötesplats för läsning. Målet var att alla elever skulle få tillgång till ett väl fungerande mediatek, det skulle även finnas till för personal och föräldrar. Mia fick tips om att det gick att söka utvecklingsbidrag, så kallat SiS-medel, från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

–Jag fick stort förtroende och tid av vår rektor för att skriva en projektplan och en ansökan till SPSM. Stödet från ledningen är ju avgörande för att idéer ska kunna bli verklighet, berättar Mia.

Ansökningen beviljades och en härlig utvecklingsresa tog sin början. Projektet handlade om att ge skolbiblioteket en viktig roll under elevernas skoldag. Mia såg framför sig en mötesplats där tillgängliga medier anpassade för speciella behov och där relevanta verktyg, som talsynteser, dyslexiprogram, appar, skulle kunna användas av så många som möjligt.

–Skolbiblioteket blev därmed ett Mediatek, som efter två års projekttid blivit permanent verksamhet, berättar Mia stolt.

En mötesplats – oavsett behov

Att koppla Studio skills, den specialpedagogiska verksamheten på skolan, till mediateket fanns också som idé. Tanken var att samarbetet skulle ske mellan specialpedagoger och speciallärare men också tillsammans med ämneslärare. Placeringen av Mediateket blev därför i direkt anslutning till skolans specialpedagogiska enhet, vilket underlättat ett nära samarbete.

– Idag har vi elever som är i behov av särskilt stöd som känner sig trygga i användandet av olika typer av digitala verktyg. Vi ser hur de växer och hur deras skolresultat förbättras och det är väldigt roligt att följa deras utveckling, säger Mia.

För att involvera föräldrar och vårdnadshavare anordnar skolan workshops där deltagarna får chans att testa och lära sig att förstå de digitala medier och verktyg som eleverna använder.

– Det ökar förståelsen för verktygen och dessutom kan många av verktyget även användas hemma, menar Mia.

Nu har ännu en skola inom koncernen som driver Södra skolan anslutit sig till Mediateket. Västra skolan heter den och är en skola för elever i årskurs 7-9.

Översättningar kommer inom kort.

Publicerat fredag 1 september 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018