Maria om webbtjänsten Hitta läromedel: ”Som att komma in i en bokaffär”

Maria Sundberg är en av 10 000 som använder den digitala söktjänsten Hitta läromedel för att leta läromedel till elever som behöver särskilt stöd. Här berättar hon om hur hon använder tjänsten.

Det är blyertsgrå himmel över Skurus skolgård i Nacka utanför Stockholm. Här samsas elever i alla stadier, från förskoleklass till årskurs nio. Det är varmt och välkomnande att kliva in i den sandgula byggnaden där Maria Sundberg arbetar. Hon är ansvarig för det specialpedagogiska arbetslaget på skolan. Vi möts utanför det lilla skolbiblioteket.

Maria beskriver sig själv som en person som hittar i det digitala. När hon fick en elev med blindhet behövde hon hitta läromedel i tryckt punktskrift. Då letade hon i Hitta läromedel efter den specifika engelskaboken som klassen använde och hittade läroboken i en anpassad version.

Att leta efter ett specifikt läromedel är en sak. Men att leta efter ett helt nytt läromedel att använda är något annat, förklarar Maria.

– Att komma in i Hitta läromedel är som att komma in i en bokaffär, förklarar Maria. Jag går först runt och bekantar mig och sedan bläddrar jag i läromedlen och kollar på smakprov om det finns. Det finns texter som beskriver vilka egenskaper hos ett läromedel som är bra för olika funktionsnedsättningar. Varje elev är unik och jag får en grundkunskap som är bra, förklarar Maria.

Besökarna kan inte beställa läromedel direkt från Hitta läromedel, men det går att klicka vidare till förlagens hemsidor. Titlarna kan sparas i Mina listor, som delas med kollegorna.

Böckerna i Skuru skolas bibliotek står i rad efter rad efter rad. I Hitta läromedel finns över 9000 läromedel. Det skulle kräva många hyllmeter för att få plats med dem. Men det behövs inte för nu finns de i en digital läromedelsutställning bara en knapptryckning bort.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 1 2017

Söktjänsten Hitta läromedel

I söktjänsten Hitta läromedel finns tusentals titlar med läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang. Alla utbildningsnivåer finns med – från förskola och grundskola till gymnasium och vuxenutbildning.

Där beskrivs hur läromedel ska vara utformade och vilka egenskaper de ska ha för att passa elever som behöver särskilt stöd. Det finns också en avdelning med inspiration för olika skolformer och ämnen. Bakom tjänsten står Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hitta läromedel

Publicerat måndag 22 maj 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018