Människan och samhället.

Peter förklarar viktiga begrepp i samhället

Flera begrepp som vi använder när vi pratar om samhället är abstrakta. Demokrati till exempel. Vad är egentligen demokrati? Det kan vara svårt att förstå. Det säger Peter Gröndal, författare till nyss utgivna Människan och samhället. Det är ett läromedel i samhällskunskap för grundsärskolan, gymnasiesär och specialskolans senare år.

Peter har bakgrund som klasslärare och speciallärare på låg- och mellanstadiet i grundskolan, och som projektledare för den nya gymnasiesärskolan på Skolverket. I det arbetet träffade han många lärare som berättade om behovet av läromedel speciellt framtagna för elever som läser ämnesområden. Det inspirerade honom att börja skriva läromedel.

- Eftersom jag är utbildad till SO-lärare kändes det naturligt att skriva läromedel till ämnesområdet individ och samhälle, det ämnesområde som ligger närmast SO-ämnena. Läromedlet är tänkt för de elever i gymnasiesärskolan som kan läsa och skriva litegrann, säger Peter.

Peter har lagt stor möda vid att hitta en nivå på innehållet som passar elevgruppen, som är väldigt blandad.

- Det är en stor utmaning att försöka förklara en del av de abstrakta begrepp som används inom ämnesområdet. Samtidigt har det varit väldigt roligt att kämpa med språket och hitta formuleringar som på ett enkelt sätt beskriver komplexa företeelser, berättar Peter.

I samma serie som Människan och samhället finns sedan tidigare läromedlen Människan och världen – Jorden och Människan och världen – Sverige. Peter Gröndals vision är ett läromedel för alla delar av ämnesområdet individ och samhälle.

Köp Människan i samhället här

Publicerat tisdag 25 februari 2020