Elever samarbetar

Många ansöker om pengar för utvecklingsprojekt

Vi har tagit emot drygt 100 fler ansökningar till utvecklingsprojekt än i fjol. Nu startar ett grannlaga arbete med att välja ut de projekt som uppfyller kraven för att få bidrag för särskilda insatser i skolan (SIS-medel).

– Utifrån antalet ansökningar att bedöma har det skett ett intensivt arbete ute på fältet. Vi ser att behoven för att utveckla olika verksamheter är stora, säger Kenneth Drougge som är samordnare på Statsbidragsavdelningen.

Kenneth berättar att vi totalt har fått in 372 ansökningar. Av dessa handlar 295 om utvecklingsprojekt, vilket innebär att man vill utveckla strategier för en tillgänglig lärmiljö och öka kunskaper om barn och elever med funktionsnedsättning och pedagogiska konsekvenser för lärandet.

39 ansökningar handlar om särskild undervisning på sjukhus. Det betyder att kommunen kan få bidrag för lärare som undervisar elever som vårdas på sjukhus eller liknande institution.

38 stycken är ansökningar för regionala utbildningsinsatser. Det innebär att en kommun kan få bidrag för att arrangera insatser för elever som tillhör olika kommuner och där hemkommunen inte kan erbjuda undervisningen.

I oktober fattar våra regionchefer preliminära beslut om tilldelning och avslag. När vi runt årsskiftet får veta exakt hur mycket pengar regeringen ger oss gör vi den slutgiltiga fördelningen.

Publicerat onsdag 10 september 2014 Granskat måndag 11 januari 2016