Lyckat samarbete med förskola i Tärnaby

När en verksamhet har tretton mil till närmaste specialpedagog kan Specialpedagogiska skolmyndigheten göra nytta. En förskola i Tärnaby har nu kommit långt i sitt arbete med alternativa verktyg och alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Mona Tafvelin och Carina Elo är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. För ungefär 1,5 år sedan åkte de runt i Västerbotten med syfte att göra myndigheten mer känd bland förskolans personal.

Långt till stöd leder till kreativitet

Västerbotten är ett stort landskap där verksamheterna kan ha långt till närmaste specialpedagog och elevhälsoteam.

– Det finns mycket kreativitet bland personalen i de här kommunerna. Man hjälps åt, hittar lösningar och är allt annat än passiv. Men i och med att stödet ofta finns en bit bort kan myndigheten också vara till stor nytta. Det handlar om likvärdighet. Man ska kunna växa upp i inlandet och ändå få det stöd som man behöver, säger Mona Tafvelin.

Samarbetet mellan myndigheten och förskolan i Tärnaby började med ett informationsmöte. Ett tag senare tog myndigheten emot en förfrågan från förskolan om specialpedagogiskt stöd. Mona och Carina träffade personalen och barnen vid flera tillfällen, de stämde också av via videokonferensmöten och telefon.

– Vi har utvärderat, funderat och planerat det fortsatta arbetet tillsammans. Personalen gjorde förändringar i den fysiska miljön som direkt gav resultat för alla barn. Det blev lugnare. Man har också börjat använda alternativa verktyg och har kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, säger Mona.

Utvecklingen fortsätter

I dag har förskolan dessutom tillgång till en specialpedagog på tio procent. Förskolans personal har sedan valt att kompetensutveckla sig ytterligare inom bland annat alternativa verktyg och alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Men de har också genomfört studiebesök på en språkförskola i Umeå och träffat en språkpedagog.

– Det är en process som pågår hos pedagogerna själva. De har fått verktyg och de har stöd av sin förskolechef. De hittar egna vägar till kunskap. Det hela har mynnat ut i en så otroligt positiv utveckling och process i Tärnaby, säger Mona.

Mer information

Läs om hur du kan få specialpedagogiskt stöd

Publicerat måndag 21 december 2015 Granskat torsdag 24 mars 2016