Vuxna diskuterar i grupp

Lokala distanskurser ger vardagsnära kunskaper till små kommuner

Fyra små kommuner i mellansverige var med under en satsning på fortbildning inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Idén var att ge bättre möjligheter för mindre kommuner att få tillgång till fruktbar kompetensutveckling.

Ödeshög är en av kommunerna som deltog i satsningen genom en lokal distanskurs inom det neuropsykiatriska området. Agneta Lindqvist som är specialpedagog i Ödeshögs kommun, fungerade som samtalsledare i studiegruppen som gick kursen tillsammans.

– Jag är jätteglad för att vi fått möjligheten att delta i en sådan här satsning. I en liten kommun som Ödeshög måste vi kunna ta hand om allting själva så vi behövde verk­ligen denna kunskapspåfyllning för att kunna erbjuda en bra skola för alla, säger Agneta.

I förberedelserna inför kursstarten deltog alla samtalsledare för grupperna i de olika kommunerna vid en träff med Agneta Hell, som är rådgivare inom SPSM. Där gick de igenom kursupplägget samt kursens innehåll.

– Agneta Hells support och stöd var en trygghet för oss samtalsledare under hela processen. Jag kände att hon alltid fanns tillhands i bakgrunden när jag planerade träffarna, säger Agneta.

Utbildning under tid gav effekt i vardagen

– Det ger så mycket mer med en satsning som löper över ett halvår istället för korta intensiva kursdagar. Det här ger tyngd i vardagen, vi känner själva att vi förändras, säger Agneta. Inte heller universitetskurser ger samma sak, där tar formen för lärande så mycket energi. Här slipper vi koncentrera oss på fotnotar och kan istället ägna oss helhjärtat åt att diskutera innehåll. Allt går ju ut på att det gäller att vända barnens energi till något positivt. Att inte bara se funktionsnedsättningen utan i stället se barnet. För det är viktigt att tänka på att varje barn är unikt med sin egen personlighet med funktionsnedsättningen i kombination. Och det är något som är bra att bli ständigt påmind om, hur självklart det än låter, avslutar Agneta.

Tydliga behov skapade utveckling

Agneta Hell är den rådgivare som har varit kursledare och som fanns tillhands för samtalsledarna när de behövde stöd i sitt uppdrag. Hon berättar att behovet av en fortbildning inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i mindre kommuner har framkommit tydligt både i uppdrag och i samverkan med skolhuvudmän. Hon ser att lokala distanskurser är ett fruktbart sätt att utveckla kursverksamheten ytterligare.

– Det fanns helt enkelt inte något utbud tidigare inom området. Idén med en lokal distansutbildning växte fram till en kurs bestående av sex moduler. Den beräknas ta cirka tre timmar i veckan under arton veckor. Kommunerna förband sig till femtio timmars studietid per deltagare, förklarar Agneta. Kursmodulerna tog bland annat upp det egna perspektivet, medicinska aspekter, basutredning, kommunikation, förhållningssätt, och det pedagogiska perspektivet.

Ödeshögs kommun genomförde kursen tillsammans med Kinda, Boxholm och Ydre kommuner med en eller flera studiegrupper per kommun.

Publicerat onsdag 20 november 2013 Granskat måndag 11 januari 2016