Läs läromedelskatalogen 2017 digitalt

Nu finns årets läromedelskatalog att läsa och ladda hem i pdf-format. 

Här finns läromedel som är utvecklade för elever med behov av särskilt stöd i undervisningen. Specialpedagogiska skolmyndigheten har producerat läromedlen i katalogen. Du hittar exempelvis

  • teckenspråkiga läromedel
  • läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet
  • läromedel för elever i grundsärskolan

    Öppna katalogen och beställ läromedel och andra material inom det specialpedagogiska området i vår webbshop!
Publicerat måndag 30 januari 2017 Granskat torsdag 27 september 2018