It-verktyg i bageriutbildning ger finalplats till Guldäpplet

Att använda digitala verktyg i en hantverksmässig yrkesutbildning för bagare och konditorer är ovanligt. Men det görs med framgång på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar, där bageriläraren Hans Gustavsson arbetar. Tack vare sina insatser, är han en av de tre finalisterna till 2017 års lärarstipendium Guldäpplet.

Bageri- och konditorlinjen är treårig och en av flera yrkesinriktade gymnasieutbildningar på Jenny Nyströmsskolan. När skolans elever och lärare fick egna bärbara datorer, väcktes Hans Gustavssons intresse för hur forskningsresultat och digitala verktyg skulle kunna utnyttjas i undervisningen.

– Vi har en heterogen blandning av elever. It-verktygen hjälper oss lärare att bättre möta varje elev individuellt. Vi lär känna dem, skapar förtroende och kan enklare stödja eleverna i deras lärande och ge feedback. Våra elever trivs bättre och uppskattar också skolan mer. Det skulle vi inte kunna åstadkomma lika bra utan it-teknik, säger Hans Gustavsson.

Digitala diskussioner

– Eleverna ska ha roligt när de går här. Vi vill att de ska klara sina mål, tänka "rätt" och ta tillvara det som erbjuds. Deras delaktighet och inkludering är viktig. Detta försöker vi stimulera, exempelvis med frågeställningar som väcker funderingar. Genom att på olika sätt dokumentera diskussionerna digitalt, kan både vi och eleverna se deras utveckling och delaktighet under utbildningen, vilket är positivt, fortsätter han.

Hans visar ett exempel. Lärarlaget frågade eleverna hur en handledare på det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) bör vara. Eleverna lägger in sina funderingar i en så kallad padlet, en form av digital anslagstavla eller mindmap, där lärarna sedan kan gå igenom och sammanställa svaren. Dessa presenteras exempelvis med hjälp av programvaran Prezi, som bidrar till att skapa dynamik. En gemensam diskussion renodlar slutsatserna, som förmedlas vidare till de företag där eleverna gör sin APL.

Filmer och loggbok på webben

Att hjälpa eleverna att se sin egen progression i lärandet betyder mycket. Till hjälp finns en egen webbplats för bagerilinjen, med bland annat instruktionsfilmer för olika praktiska moment.

– Instruktionsfilmerna är enkla, men oerhört uppskattade. Jag filmar elever med mobilen när de utför något moment. Även om vi teoretiskt går igenom ett moment i förväg, är det lätt att glömma detaljerna. Med hjälp av filmerna kan eleverna enkelt kolla vad nästa steg är och repetera hemma tills de känner att det sitter, förklarar Hans.

Varje elev skriver digital loggbok. Här kan de själva tydligt se hur det egna lärandet fortskrider. Genom loggböckerna är det också enkelt att hålla daglig kontakt med sin mentor, till exempel under perioderna med APL. Vid problem, kan läraren snabbt hjälpa till att lösa dem, istället för att i en inlämnad skrivbok läsa om problemen när APL avslutats. Att ha förtroende för varandra är avgörande. Därför kan endast mentorn och eleven komma åt loggbokens innehåll.

En värdig finalist

En viktig grundförutsättning för ett bra lärande är trivsel på skolan och i klassen. Hans och lärarlaget arbetar mycket med utgångspunkt från svaren på den årliga trivselenkät som genomförs i Kalmars och Blekinge läns alla gymnasieskolor. Utbildningens förbättrade resultat på trivselenkäterna visar att de gör rätt.

– Hans Gustavssons formativa arbete, att med hjälp av it-teknik värna alla elevers rättigheter och möjligheter samt det stora specialpedagogiska inslaget, gör honom till en värdig finalist, säger Stefan Bonn, rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten, som ingår i juryn för Guldäpplet.

Text: Bella Danowsky


Guldäpplet ett lärarstipendium

Guldäpplet delas ut till lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetat inkluderande och bidragit till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Stipendiet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne. Specialpedagogiska skolmyndigheten är en av flera partners till Guldäpplet och finns med i juryn.

Publicerat torsdag 26 oktober 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018