Gnet-pris för ihärdigt och kreativt arbete

Ihärdighet och kreativitet. De egenskaperna har gett Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) rådgivare Denho Özmen årets Gnetpris, som idag delas ut på Psykisk Ohälsa-mässan av Statens kommuner och Landstings Psynk-projekt.

Denho Özmen får priset för sitt mångåriga arbete för att öka kunskapen om hur skolan kan möta elever med utländsk bakgrund som har en funktionsnedsättning.

- Jag blev mycket glad när jag fick veta att jag fått priset. När jag tror på en idé satsar jag på den, och det här är ett kvitto på att det lönar sig att kämpa för det man tror på, säger Denho Özmen.

Lång erfarenhet och gedigen kunskap

Han har arbetat som rådgivare på SPSM och myndighetens föregångare sedan 1987. Elever med utländsk bakgrund som har en funktionsnedsättning har alltid varit ett viktigt fokusområde. Kunskapen om olika funktionsnedsättningar och vilka förväntningar samhället har på vad eleverna kan lära sig ser väldigt olika ut mellan olika kulturer, påpekar Denho Özmen. Skolan och lärarna behöver ha den insikten för att kunna möta eleven och föräldrarna på ett bra sätt.

- Vi måste ha interkulturell kompetens för att kunna synliggöra för eleven och föräldrarna hur skolan och samhället ser på barnets behov och möjligheter.

Hur arbetar skolan för att anpassa verksamheten till elevens behov och vilket stöd finns att få från samhället? säger Denho Özmen.

Hans erfarenhet är att föräldrarna då blir mer engagerade i sina barns skolgång och fortsatta utveckling.

- I en del kulturer är det skambelagt att ha ett barn med funktionsnedsättning och de göms undan. Men när föräldrarna får rätt information och förstår vilket stöd deras barn kan få gör det stor skillnad.

Engagemang som gett resultat

Denho Özmen har arbetat med den här elevgruppen på många olika sätt, både som rådgivare som ger stöd till skolornas pedagoger och i övergripande projekt för att öka kunskaperna bland skolverksamheter på en mer övergripande nivå. Det har inneburit många resor över Sverige, projekt och produktion av utbildningsmaterial, filmer och medverkan i konferenser.

Upplevelsen är att allt fler i skolans värld fått upp ögonen för att barn med utländsk bakgrund som har en funktionsnedsättning är extra utsatta. Den ökade kunskapen har lett till att skolans förmåga att möta elever och föräldrar har förbättrats, konstaterar han.

- När vi tydliggör vilken miljö eleven kommit till blir skolan och samhället mer begripligt, säger Denho Özmen.

Publicerat torsdag 29 januari 2015 Granskat måndag 11 januari 2016
Porträtt Denho Özmen

Denho Özmen

Prismotivering:

GNET

För ett ihärdigt och kreativt arbete på Specialpedagogiska skolmyndigheten med att uppmärksamma elever med dubbel utsatthet. Han har tagit ansvar utöver det som tjänsten kräver för att gynna barns och ungas psykiska hälsa genom att lyfta fram vikten av det interkulturella förhållningssättet även för personer med funktionsnedsättning.